Andmekaitsealane teave

Andmete kogumine, töötlemine ja kasutamine

Kui külastate meie veebisaite, siis kasutame internetis kättesaadavuse parendamiseks muuhulgas järgmist statistilist teavet:

  • individuaalsete veebisaitide külastajate arv
  • kasutatav operatsioonisüsteem ja brauser 
  • internetiühenduse pakkuja, pääsukuupäev ja kellaaeg

BENTELER-Group kasutab käesoleva veebisaidi kasutamise hindamiseks Google Inc. (“Google”), veebianalüüsi teenust Google Analytics. Teie veebisaidi tegevuste kohta koostatakse BENTELER jaoks aruanded, et kohandada veebisaiti teie vajadustele.
Google Analytics kasutab nn. "küpsiseid", teie arvutis salvestatud tekstifaile, mis võimaldavad analüüsida, kuidas te veebisaiti kasutate. Küpsisega saadud teave selle kohta, kuidas te veebisaiti kasutate, edastatakse ja säilitatakse tavaliselt Google USA serveris.

Vastavalt selle veebisaidi halduri korraldusele kasutab Google antud teavet selleks, et hinnata seda, kuidas te veebisaiti kasutate, koostada aruandeid veebisaidil toimuva tegevuse kohta ja pakkuda veebisaidi haldurile antud veebisaidi ja interneti kasutamisega seotud täiendavaid teenuseid.

Teie isikuandmete kaitse

Teie isikuandmete kaitsmiseks on Google Analytics jaoks aktiveeritud IP anonüümseks tegemise funktsioon, et seda ei oleks võimalik seostada konkreetse kasutajaga. Kui IP anonüümseks tegemise funktsioon on aktiveeritud, siis lühendab Google teie EL liikmesriikides või teiste Euroopa Majanduspiirkonna riikides asuva IP aadressi enne serverisse saatmist.

Täielik IP aadress edastatakse ainult Google USA serverisse, kus see erandjuhul samuti lühendatakse. Teie brauserist Google Analytics raames edastatud IP aadressi ei seostata teiste Google kaudu saadud andmetega.

Kui meie käsituses on täiendavaid isikuandmeid meie veebisaidi kasutajate kohta, siis me ei seosta neid veebisaidi jälitusandmete või muude mitteisiklike andmetega.

Jälituse veebianalüüsi tõkestamine (loobumine)

Kõigi küpsiste salvestamist saab ennetada, tehes vastava kohanduse oma brauseri tarkvaras. Kuid palume võtta teadmiseks, et sellisel juhul ei saa te kasutada kõiki selle ja teiste veebisaitide funktsioone täies mahus. Lisaks saate ennetada küpsise abil veebisaidi (sealhulgas teie IP aadressi) kasutamisega seoses kogutud andmete edastamist Googleile ning nende andmete töötlemist Google poolt; selleks tuleb alla laadida ja installeerida brauseri lisamoodul, mille leiate järgmiselt aadressilt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Analytics reklaamifunktsioonide kasutamine

See veebisait kasutab lisaks Google Analytics standardkonfiguratsioonile ka Google Analytics funktsioone, mis toetavad huvipõhist reklaami ja surfamiskäitumisel põhinevat reklaami. Selles kontekstis kasutab Google Analytics kolmanda teenusepakkuja DoubleClick küpsiseid erinevatel veebisaitidel surfamiskäitumise andmete hindamiseks. Neid andmeid kasutades saab teha statistilisi avaldusi veebisaidi kasutajate demograafiliste andmete ja neid huvitavate valdkondade kohta.

Rõhutame, et meil puudub juurdepääs üksikkasutaja mistahes andmetele ning meie poolt kasutatavaid statistilisi andmeid ei saa seostada ühegi konkreetse kasutajaga.

Mõnele meie veebisaidi külastajale kuvatakse meie reklaam mõnel teisel veebisaidil pärast meie veebisaidi külastamist. Sellist reklaami nimetatakse uuesti turustamiseks või taas eesmärgistamiseks. Kui olete selliste reklaamide kuvamise vastu, siis soovitame kasutada veebisaidi ühte eelnevalt mainitud veebisaidi kasutajate jälitamise desaktiveerimise võimalustest. Google pakub lisaks ka küpsiste individuaalse haldamise võimalust, et saaksite seadistada oma reklaamieelistused: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads/.

Turve

BENTELER-Group rakendab tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta meie poolt salvestatud isikuandmeid juhusliku või tahtliku volitamata manipuleerimise eest. Meie turvameetmeid uuendatakse pidevalt vastavalt tehnilisele arengule. 

Isikuandmed

Teie isikuandmeid salvestavad ja kasutavad ainult BENTELER-Group ettevõtted, juhul kui teete need meile kättesaadavaks. Palun pange tähele, et me ei saa garanteerida meile krüpteerimata e-posti või internetiühenduse kaudu saadetud delikaatsete isikuandmete konfidentsiaalsust.

Andmetöötlus kolmandate isikute poolt

BENTELER-Group kasutab andmete töötlemiseks väliseid teenusepakkujaid. BENTELER nõuab neilt ettevõtetelt, et töötlemiseks kogutud isikuandmeid kasutatakse eranditult sihtotstarbeliselt ning et tagatakse andmete adekvaatne kaitse vastavalt kohaldatavatele kohalikele andmekaitse-eeskirjadele.

Juurdepääsuõigus

Kooskõlas kehtivate õigusnormidega teavitavad BENTELER-Group ettevõtteid teid soovi korral kirjalikult, kas ja millised teie isikuandmeid me oleme salvestanud. Kui oleme vaatamata meie püüdlustele salvestanud teie kohta ebakorrektset teavet, siis parandame, blokeerime või kustutame sellised andmed teie palvel.

Andmekaitsega seotud küsimused ja ettepanekud

Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, siis võtke palun ühendust meie BENTELER Deutschland GmbH Grupi andmekaitseametnikuga, 33102 Paderborn, või saatke e-mail aadressile: datenschutz@benteler.com