LAHTIÜTLUS

Ehkki BENTELER Distribution International GmbH võtab kasutusele mõislikud jõupingutused, et esitada sellel veebilehel õiget ja täielikku informatsiooni, BENTELER Distribution International GmbH ei vastuta ega anna garantiisid selle kohta, et sellel veebilehe kaudu antav informatsioon, kaasa arvatud hüperlingid, mida kasutatakse kas otseselt või kaudselt sellelt veebilehelt oleks õige, täielik või kehtiv. BENTELER Distribution International GmbH võib igal ajal teha muudatusi sellel veebilehel esitatud informatsioonis ilma sellest teavitamata ja ta kohustu seda informatsiooni uuendama.  Siin olevad hüperlingid on lisatud ainult mugavuse mõttes ja ühegi lingi lisamine ei vihja veebilehe toetamisele BENTELER Distribution International GmbH poolt. BENTELER Distribution International GmbH ei vastuta ühegi lingitud veebilehe ega lingitud veebilehes sisalduva lingi sisu eest.      

Selle veebilehe sisu on autoriõigusega kaitstud. Te võite siiski erinevate teenuste kohta käivat materjali osaliselt välja printida ja alla laadida ainult teie enda poolt kasutamiseks mittekaubanduslikul eesmärgil. Igasugune muu allalaaditud materjali kopeerimine, uuesti väljajagamine, edasitoimetamine või avaldamine on rangelt keelatud ilma of BENTELER Distribution International GmbH selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta. Te nõustute mitte muutma ega kustutama omandimärgistusi teenuse kohta allalaaditud materjalis. BENTELER Distribution International GmbH ei vastuta mitte mingil tingimusel erilise, kaudse või hiljem tekkiva kahju eest või mistahes kahju eest, mis on põhjustatud kasutamise mittevõimalikkusest, andmete kadumisest või saamata jäänud tulust, mis leidis aset lepingu täitmisel, hooletusest või muust ülekohtusest tegevusest, mis tulenevad käesoleval veebilehel olevate dokumentide, teenuste või informatsiooni kasutamisest või on sellise kasutamisega seotud.           


AVALDAJA

BENTELER Distribution International GmbH
Heltorfer Straße 1
40472 Düsseldorf
Saksamaa

Telefon: +49 211 31114 0
E-post: distribution.international@benteler.com

BENTELER Distribution International GmbH, Düsseldorf, Saksamaa
Äriregister  Düsseldorfis (HRB 65758)
Käibemaksukohuslase registreerimisnumber DE 812 866 606


TOIMETAJA

BENTELER Distribution International GmbH
Heltorfer Straße 1
40472 Düsseldorf
Saksamaa

Telefon: +49 211 31114 0
E-post: distribution.international@benteler.com

Internetiagentuur: sitegeist media solutions GmbH, Hamburg

© Autorikaitse 2013, BENTELER Distribution GmbH. Kõik õigused kaitstud.