Informācija par datu aizsardzību

Datu apkopošana, apstrāde un izmantošana

Ja Jūs apmeklēsiet mūsu mājas lapas, lūdzam ņemt vērā, ka, lai uzlabotu mūsu klātbūtni internetā, mēs izmantojam sekojošu statistikas informāciju:

  • Apmeklētāju skaits katrā mājas lapā
  • Operētājsistēma un izmantotais pārlūks
  • Interneta pakalpojuma sniedzējs, piekļuves datums un laiks

Lai izvērtētu šīs mājaslapas lietošanu, uzņēmums BENTELER Group izmanto Google Analytics (tīmekļa analīzes pakalpojums). Atskaites par jūsu vietnes darbību tiek apkopotas tā, lai tās būtu iespējams adaptēt Jūsu vajadzībām.

Google Analytics izmanto tā sauktos "cookies", teksta failus, kas ir Jūsu datorā un kas dod iespēju analizēt, kā Jūs pielietojat mūsu mājas lapu. Informācija par mūsu mājaslapas apmeklējumiem, ko sniedz  "cookies", parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un uzglabāta tur.

Piekļuves dati tiek apkopoti anonīmi, līdz ar to kontakts ar lietotāju nevar tikt nodibināts. Daļēji tas ir izdarīts anonimizējot IP adresi. 

Google, kā Eiropas Savienības valstu dalībnieks, jūsu IP adresi jau iepriekš ir apslēpusi. Līdzīgi kā citās valstīs ,kuras akceptējušas  Eiropas Ekonomiskās Zonas vienošanos. Tikai atsevišķos gadījumos pilna IP adrese tiek nosūtīta uz  Google serveri ASV un tad apslēpta. IP adrese, kas nosūtīta no Jūsu pārlūka kā daļa no Google Analytics nav saistīta ar citiem Google datiem.

Iebildumi pret izsekošanu analizējot mājas lapas apmeklēšanu (atteikšanās)

Jūs varat atteikties no mājas lapas apmeklējumu analīzes instalējot jūsu pārlūkā Google Analytics pievienojumprogrammu atslēgšanu.

Atteikšanās:

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Drošība

Uzņēmums BENTELER Group realizē tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu mūsu saglabātos Jūsu privātos datus pret neautorizētu personu nejaušām vai apzinātām manipulācijām. Mūsu drošības pasākumi tiek nepārtraukti pilnveidoti atbilstoši tehniskajam progresam šajā jomā.   

Personiskā informācija

Ja Jūs savu personisko informāciju darīsiet mums zināmu, tad tā tiks saglabāta un izmantota tikai BENTELER Group uzņēmumos. Lūdzu ņemiet vērā, ka mēs nevaram garantēt  personisko datu konfidencialitāti, kurus Jūs mums nosūtat izmantojot nešifrētu e-pastu, vai  trešo personu internetu.

Datu apstrāde, ko veic trešās personas 

Uzņēmums BENTELER Group datu apstrādei ir piesaistījis ārpakalpojumu sniedzējus. No šiem uzņēmumiem BENTELER pieprasa, lai personu dati, kas uzkrāti, tiktu izmantoti tikai domātajam mērķim, un lai tiktu nodrošināta šo datu aizsardzība atbilstoši  vietējiem datu aizsardzības noteikumiem.

Piekļuves tiesības

Saskaņā ar pastāvošajiem juridiskajiem noteikumiem, pēc Jūsu pieprasījuma, BENTELER Group uzņēmumi Jūs rakstiski informēs, kādi Jūsu personiskie dati pie mums ir saglabāti. Ja, neskatoties uz mūsu centieniem, pie mums ir saglabāta kļūdaina informācija par Jums, mēs, pēc Jūsu pieprasījuma, to izlabosim, bloķēsim vai izdzēsīsim.

Jautājumi un ieteikumi , kas saistīti ar datu aizsardzību

Ja Jums ir jautājumi, kas saistīti ar jūsu personisko datu aizsardzību un apstrādi, lūdzu sazinieties ar BENTELER datu aizsardzības nodaļas ierēdni: Group Data Protection Officer of BENTELER Deutschland GmbH, 33102 Paderborn, vai sūtiet e-pastu uz adresi: datenschutz@BENTELER.com