Atsauce

Kaut arī uzņēmums BENTELER Distribution International GmbH ir veltījis ievērojamas pūles, lai šajā mājas lapā ievietotu iespējami pilnīgu un precīzu informāciju,  BENTELER Distribution International GmbH nevar uzņemties pilnu atbildību un garantēt, ka informācija šajā mājas lapā, ieskaitot dažas tiešas vai netiešas saites no šīs lapas, ir precīza, pilnīga un aktuāla.  BENTELER Distribution International GmbH patur tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā mājas lapā bez īpaša brīdinājuma nekomentējot  informācijas atjaunināšanas nepieciešamību. Šeit piedāvātās  hiperteksta saites  ir domātas vienīgi ērtībai un kādas saites uzrādīšana nenozīmē, ka to apstiprina BENTELER Distribution International GmbH. Uzņēmums BENTELER Distribution International GmbH neatbild par katras saistītās vietnes saturu vai saitēm, kas atrodas saistītajās vietnēs.

Šīs mājas lapas saturs ir aizsargāts ar autortiesību likumu. Neskatoties uz to, Jūs drīkstat lejuplādēt zināmu daļu no atsevišķām nodaļām Jūsu personīgai nekomercionālai izmantošanai. Jebkāda cita veida kopēšana, pavairošana vai lejuplādētā materiāla  publicēšana bez BENTELER Distribution International GmbH rakstiskas atļaujas ir stingri aizliegta. Jūs nedrīkstat izdarīt izmaiņas lejuplādētajos materiālos. BENTELER Distribution International GmbH nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, vai arī zaudējumiem, kas radušies no informācijas izmantošanas vai arī līgumu darbības, nevērības vai citu aplinkus darbību rezultātā, kas saistītas ar šajā mājas lapā atrodamo dokumentu, pakalpojumu vai citas informācijas izmantošanu.


PUBLICĒTĀJS

BENTELER Distribution International GmbH
Heltorfer Straße 1
40472 Düsseldorf
Germany

Tālrunis: +49 211 31114 0
E-mail: distribution.international@BENTELER.com

BENTELER Distribution International GmbH, Düsseldorf, Germany
Commercial register Düsseldorf (HRB 65758)
VAT registration number DE 812 866 606


PUBLICĒTĀJS

BENTELER Distribution International GmbH
Heltorfer Straße 1
40472 Düsseldorf
Germany

Tālrunis.: +49 211 31114 0
E-mail: distribution.international@BENTELER.com
Internet agency: sitegeist media solutions GmbH, Hamburg
© Copyright 2013, BENTELER Distribution GmbH. All rights reserved.